زیرساخت پیشرفته اندازه گیری انرژی (کنتورهای هوشمند آب و انرژی)

مصرف بهینه انرژی، کاهش تلفات و جمع آوری به موقع مبالغ قبوض برق، آب و گاز مصرفی مشترکین از مهمترین مسائلی است که در حال حاضر مدیریت شهرکها و مجتمع های مسکونی، صنعتی، اداری و تجاری با آن روبرو هستند.

سامانه هوشمند قرائت و کنترل از راه دور کنتورهای برق، آب و گاز شرکت هوشمند راهکار مدار این امکان را به مدیریت مجتمع ها و شرکها میدهد تا به صورت لحظه به لحظه مصرف مشترکین خود را تحت بررسی و کنترل داشته و در صورت لزوم سیاست های تشویق و جریمه را برای مشترکین وضع و اعمال کنند.

جهت راه اندازی این سامانه کنتورهای برق، گاز و آب در ابتدای تمامی انشعابات اصلی و فرعی مجموعه نصب گردیده و مدیریت مجموعه می تواند اطلاعات مصرف انرژی هر انشعاب و مشترک را به صورت لحظه ای به همراه تاریخچه مصرف آن انشعاب در روزها و ماههای گذشته از طریق کامپیوتر مرکزی، موبایل یا تبلت خود دیده و از انواع گزارش گیریها و آنالیزها بهره مند گردند.

بدین ترتیب با قرائت از راه دور تمامی کنتورها امکان شناسایی سریع نقاط نشتی، خرابی، تلفات و برق دزدی در شبکه انتقال انرژی داخل مجموعه وجود داشته و مدیریت مجموعه می تواند در اسرع وقت نسبت به رفع موضوع اقدام نماید.

سامانه شرکت هوشمند راهکار مدار امکان قطع از راه دور کنتور را نیز به مدیریت مجموعه میدهد. بدین ترتیب در صورت تخلف هر یک از مشترکین از قوانین وضع شده در مجموعه و یا عدم پرداخت به موقع قبوض امکان قطع کنتور مشترک از راه دور مهیاست.

این سامانه بهترین ابزار جهت استفاده توسط مدیریت شهرکها و مجتمع ها بوده و به آنها کمک می کند با:

  1. شناسایی نقاط اتلاف انرژی (برق، گاز و آب) و اخذ تمهیدات لازم تلفات انرژی را کاهش دهند.
  2. وضع قوانین در خصوص نحوه پرداخت قبوض توسط مشترکین نسبت به مدیریت درآمد مجموعه اقدام نماید.
  3. صدور خودکار و ارسال خودکار قبوض به مشترکین در زمان و هزینه صرفه جویی کنند.
  4. مانیتورینگ مجموعه از طریق آلارمهای اعلامی در سامانه از بروز حوادث و هزینه های جانی و مالی ناشی از نشتیها و قطعی ها جلوگیری کنند.

همچنین این سامانه به مدیریت مجموعه این امکان را میدهد تا در هر زمان و هر مکان وضعیت عملکرد بخشهای مختلف و مصارف و فعالیت مشترکین را از طریق موبایل و تبلت خود از راه دور مانیتور کند.